fee

Bij volledige opdracht: acht tot veertien procent van de bouwsom, afhankelijk van schaal en complexiteit. Per uur: – Architectonisch conceptueel EUR 144. – Architectonisch bouwkundig, Haalbaarheid EUR 108. – Bouwkundig tekenen en/of Toezicht EUR 72. Exclusief onkosten en BTW. Per uitvraag: vijftig procent van initiĆ«le vergoeding met bonusverplichting. Bij deelopdracht vaste prijs onderhandelbaar. Flexibele tijdsfasering. Gratis eerste consult!

Per full commission: eight to fourteen percent of building sum, depending on scale and complexity. Per hour: – Architectural conceptual EUR 144. – Architectural technical, Feasibility EUR 108. – Drafting and/or Supervision EUR 72. Excluding expenses and value added tax. Per Tender: fifty percent of initial fee with bonus commitment. With partial commission fixed price negotiable. Flexible time scheduling. First consultation for free!

station3-270x149station2-300x149station1-267x150

buildings – gebouwen – distribution station Buitenterp alias Mickey Mouse in Almere (Flevoland)